NAŠA ZGODBA

Folklorna skupina Grof Blagaj

SKUPINA

Folklorna skupina Grof Blagaj deluje neprekinjeno od leta 1999. Takrat se je zbralo nekaj nekdanjih plesalcev, ki smo v Polhovem Gradcu plesali v obdobju 1975 do 1979. Pridružilo pa se nam je še nekaj novih. Trenutno v skupini pleše 8 poročenih parov. Ples za nas predstavlja druženje, zabavo in ohranjanje ljudskih plesov, pesmi in tudi običajev. Lahko rečemo, da plešemo z veseljem v srcu in energijo v nogah. Z veseljem predstavljamo plesne korake, ljudske pesmi in običaje širom Slovenije in tudi v tujini. Na harmoniki nas že preko dvajset let spremlja Marko Buh. Umetniški vodja pa je od leta 2024 Breda Dolinar.


Folklorna skupina Grof Blagaj leta 2000.

FOLKLORA NA POLHOGRAJSKEM

Folklorna dejavnost se je v Polhovem Gradcu pričela leta 1958 , ko sta pričeli folkloro poučevati učiteljici Lili Založnik in Vida Gostič . Poleg ohranjanja ljudskih plesov , pesmi in običajev, je pomemben vidik folklorne dejavnosti tudi druženje krajanov, tako na vajah, kot tudi prireditvah. Ideje za delo se porajajo sproti, ob prijetnem druženju, na nastopih in srečanjih. Veliko je lepega v naših krajih in ponosni smo, da delček kulturne zgodovine v Polhovem Gradcu soustvarjamo tudi folkloristi. 

Od leta 1956 pa do leta 2024 se je zvrstilo veliko plesalcev, umetniških vodij in godcev. 

Trenutno delujoča Folklorna skupina Grof Blagaj je imela svoj prvi nastop 6. maja 2000. Naša prva umetniška vodja je bila Mojca Bizjak. Potem nas je več kot 20 let vodila Anita Kobe, leta 2024 pa je vodenje prevzela Breda Dolinar. Na harmoniki pa nas, že več kot 20 let, spremlja Marko Buh.

Začetki
V letih po vojni je bilo ustanovljeno Kulturno umetniško društvo (KUD) Polhov Gradec. Učitelji, ki so v letu 1956 prišli v Polhov Gradec, so v kulturno življenje Polhovega Gradca prinesli nov zagon. V okviru KUD-a, ki ga je vodila Mira Kraker, je deloval pevski zbor, učiteljici Lili Bremec in Vida Gostič pa sta za novo ustanovljeno folklorno skupino postavili splet gorenjskih plesov. Leta 1956 se je tako začela folklorna dejavnost na Polhograjskem, ki traja še danes. Plesalci so bili domačini, plesali pa sta tudi učiteljici Lili Bremec (Založnik) in Marija Kosmačin (Smuk). Prvi harmonikar je bil Jože Založnik; ko je šel k vojakom pa je igral Franci Založnik (Jožetov brat). Narodne noše so si izposodili v Ljubljanski operi in v Prosvetnem servisu. Prvi nastop so imeli v decembru 1956 v zadružnem domu. Nastop so poimenovali Večer ljudskih pesmi in plesov, kjer so peli, plesali in igrali. Obiskovalcev je bilo polno, odprli so vrata na hodnik in tudi tam je bila gneča. Odločili so se, da bodo nastop ponovili v nedeljo in tudi takrat jih je bilo veliko.   
V šolski kroniki OŠ Polhov Gradec so zapisi delovanja folklornega krožka v različnih obdobjih: 1956 –1957 Folklorni krožek (Lili Bremec/ Založnik ) 1964 –1969 Folklorni krožek (Lili Založnik) 1969 –1971 Plesna skupina (Vida Gostič) 1972 –1975 Folklorni krožek (Lili Založnik) 1978 –1979 Folklorni krožek (Tatjana Cilenšek/ Šumnik) 2005 –2010 Folklorni krožek (Urška Vampelj) 2011–2013 Folklorni krožek (Mojca Bizjak ) 2016- 2020 Folklorni krožek ( Urška Vampelj).
Tamburaški orkester V Polhovem Gradcu je deloval Tamburaški orkester od leta 1953 do 1971.

Folklorna skupina Polhov Gradec 1975 - 1979 
Leta 1975 je bila ustanovljena izven šolskih dejavnosti – spet v okviru KUD Polhov Gradec. Plesalci, večina dijaki in študentje, so se zbrali pod mentorstvom Zmaga Lebna, ki je postavil nekaj spletov gorenjskih plesov. Harmonikar je bil vedno posebno iskan član folklorne skupine. Včasih tudi dobesedno. Če je manjkal on, je vse obstalo. Srečko Cankar iz Setnice je bil v tistih časih eden redkih harmonikarjev, ki so bili pripravljeni sodelovati. Zato je bilo potrebno še posebej paziti nanj.   Člani folklorne skupine: Janko Božnar, Ivanka Cankar, Janko Dolinar, Tončka Gerjol, Marinka Laznik, Danica Koprivec, Malči Koren, Valči Koritnik, Jožica Kuclar, Franci Laznik, Dore Mlinar, Janko Nartnik, Janez Peklaj, Marko Peklaj.   
   
Folklorna skupina Hoja 1980 -1983 V začetku leta 1980 so bili mladinci pobudniki ustanovitve nove folklorne skupine. Povabila novih članov sta se udeležila tudi Tatjana in Peter Šumnik z namenom, da bi plesala. Pa se je obrnilo drugače. Peter je bil določen, da bo postal vodja skupine.   Slika 6- iz brošure V zadnji vrsti: Janez Peklaj, Janko Dolinar, Aleksander Koprivec, Bojan Peklaj, Peter Šumnik. V sredini: Zdenka Oblak, Cvetka Završnik, Urška Kozjek, Filip Božnar, Irena Koblar, Nada Petretič, Srečko Cankar. Spodaj čepijo: Tatjana Šumnik, Zdenko Dolenec, Danica Oblak.         

Mladinska folklorna skupina Polhov Gradec 1989–2001 
V letih 1989–2001 je bilo folklorno dogajanje zelo pestro. Menjavali so se mentorji in vodje folkornih skupin in seveda tudi plesalci. V tem času je plesalo več kot 70 plesalcev, igralo 7 godcev in se zvrstilo 5 mentorjev. Začeli so mladi plesalci pod mentorstvom Gregorja Pečana, ki je plese učil tudi v Šentjoštu. Njegovo delo je leta 1990 nadaljevala Martina Preložnik, v začetku leta 1992 pa je folklorno skupino prevzela Mojca Bizjak, ki jo je vodila do leta 2001. Vmes je s postavitvijo spletov koroških plesov v letih 1996 in 1997 sodeloval tudi Peter Šumnik.   

Folklorna skupina Briše je delovala v okviru TD Briše od 1997 do 2008. Mentorja sta bila Breda Dolinar in Lojze Stanovnik. Začetki skupine so bili dokaj naporni, saj smo začeli brez kakršnekoli osnove in so začeli graditi dobesedno na prvih plesnih korakih.   

Otroška folklorna skupina Nagajivčki 2008-2015 
Z namenom, da otroke čimprej seznanijo z ljudskimi plesi, so v TD Briše leta 2008 ustanovili otroško folklorno skupino Nagajivčki. Mentorici sta bili Jerneja Hribernik in Martina Dolinar.   

Odrasli folklorni skupini 1999–2001
Mojca Bizjak Čamernik   Mladinska folklorna skupina, ki jo je vodila Mojca Bizjak Čamernik, se je pripravljala na praznovanje 10-letnice. Med nekdanjimi plesalci generacije 1975–1979 se je porodila ideja, da se ponovno zberejo in zaplešejo. K sodelovanju so povabili še mlajšo skupino Petra Šumnika. Interes je bil velik, prišlo je še nekaj novih plesalcev in bilo jih je za dve skupini. Mojca Bizjak Čamernik se je odločila, da bo mentorica obeh novonastalih skupin in do pomladi 2000 smo se naučili splet gorenjskih in koroških plesov, s katerimi smo popestrili celovečerni nastop Mladinske folklorne skupine. Po tem nastopu je ena skupina prenehala z delovanjem, druga pa je nadaljevala z vajami, nekaj plesalcev je odšlo, prišli so novi. Skupina nadaljuje pod imenom Folklorna skupina Grof Blagaj.   

Godci 1956 -2024 Godci so v folklorni skupini nepogrešljivi člani. Brez žive glasbe tudi ples ni tak, kot bi moral biti. V vseh šestdesetih letih se je v folklornih skupinah zvrstilo precej harmonikarjev, občasno pa so harmoniki pomagali tudi drugi instrumenti. Harmonika: Marko Buh Srečko Cankar Jure Jurjevčič Marjana Jankovec Bogdan Janič Uroš Malovrh Aleš Škof Jože Založnik Franci Založnik Klarinet: Franc Trobec Bariton: Slavko Zorc, Boštjan Jurjevčič Kontrabas: Simon Kozjek, Franci Založnik, Borut Setničar Kitara: Rafko Smuk 

Folklorna skupina Grof Blagaj 2001-2024 
Odraslo folklorno skupino, ki je nastala leta 1999 in jo je vodila Mojca Bizjak , je jeseni 2001 prevzela Anita Velkavrh/ Kobe . Na harmoniki pa skupino začel spremljati Marko Buh. Anita kot koreografinja, umetniški vodja skupine ter scenaristka in režiserka predstav, Marko pa harmonikar, ki odlično obvlada ta inštrument in ima izreden občutek za stik s plesalci, imata v folklorni skupini prav posebno mesto.   

Dosedanji člani folklorne skupine Grof Blagaj: Janko Božnar, Malči Božnar, Marko Buh, Zdenko Dolenec, Janko Dolinar, Mojca Dolinar, Francka Hribernik, Ivan Hribernik, Ciril Kozjek, Ivanka Kozjek, Franci Kuclar, Marinka Kuclar, Franci Laznik, Olga Laznik, Jana Nartnik, Janko Nartnik, Aljoša Pečaver, Anton Pečaver, Srečko Plohl, Anton Pogačar, Biserka Pogačar, Jelka Sotošek, Majda Škof, Anica Zibelnik, Anton Zibelnik.  
Išči